Σακουλάκια συσκευασίας ασφαλείας με κλείσιμο zip

21.00 

Κωδικός: ΣΑ-0001
Διάσταση: 6.5cm πλάτος X 8cm ύψος
Τεμάχια: 1200
Χρώμα: Διαφανές
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Πρώτη Υλη: LDPE
Συσκευασία: Πλαστική συσκευασία
Πάχος: 60 μικρά

21.50 

Κωδικός: ΣΑ-0002
Διάσταση: 7.5cm πλάτος X 10cm ύψος
Τεμάχια: 1200
Χρώμα: Διαφανές
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Πρώτη Υλη: LDPE
Συσκευασία: Πλαστική συσκευασία
Πάχος: 60 μικρά

22.00 

Κωδικός: ΣΑ-0003
Διάσταση: 8cm πλάτος X 12cm ύψος
Τεμάχια: 1200
Χρώμα: Διαφανές
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Πρώτη Υλη: LDPE
Συσκευασία: Πλαστική συσκευασία
Πάχος: 60 μικρά

23.95 

Κωδικός: ΣΑ-0004
Διάσταση: 9cm πλάτος X 13cm ύψος
Τεμάχια: 1000
Χρώμα: Διαφανές
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Πρώτη Υλη: LDPE
Συσκευασία: Πλαστική συσκευασία
Πάχος: 60 μικρά

25.00 

Κωδικός: ΣΑ-0005
Διάσταση: 12.5cm πλάτος X 18cm ύψος
Τεμάχια: 600
Χρώμα: Διαφανές
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Πρώτη Υλη: LDPE
Συσκευασία: Πλαστική συσκευασία
Πάχος: 60 μικρά

27.60 

Κωδικός: ΣΑ-0006
Διάσταση: 15cm πλάτος X 20cm ύψος
Τεμάχια: 600
Χρώμα: Διαφανές
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Πρώτη Υλη: LDPE
Συσκευασία: Πλαστική συσκευασία
Πάχος: 60 μικρά

33.70 

Κωδικός: ΣΑ-0010
Διάσταση: 17cm πλάτος X 23cm ύψος
Τεμάχια: 600
Χρώμα: Διαφανές
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Πρώτη Υλη: LDPE
Συσκευασία: Πλαστική συσκευασία
Πάχος: 60 μικρά

50.60 

Κωδικός: ΣΑ-0007
Διάσταση: 20cm πλάτος X 30cm ύψος
Τεμάχια: 600
Χρώμα: Διαφανές
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Πρώτη Υλη: LDPE
Συσκευασία: Πλαστική συσκευασία
Πάχος: 60 μικρά

52.70 

Κωδικός: ΣΑ-0008
Διάσταση: 25cm πλάτος X 30cm ύψος
Τεμάχια: 500
Χρώμα: Διαφανές
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Πρώτη Υλη: LDPE
Συσκευασία: Πλαστική συσκευασία
Πάχος: 60 μικρά

49.00 

Κωδικός: ΣΑ-0009
Διάσταση: 30cm πλάτος X 40cm ύψος
Τεμάχια: 300
Χρώμα: Διαφανές
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Πρώτη Υλη: LDPE
Συσκευασία: Πλαστική συσκευασία
Πάχος: 60 μικρά

52.00 

Κωδικός: ΣΑ-0011
Διάσταση: 35cm πλάτος X 45cm ύψος
Τεμάχια: 300
Χρώμα: Διαφανές
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Πρώτη Υλη: LDPE
Συσκευασία: Πλαστική συσκευασία
Πάχος: 60 μικρά