Οι σακούλες κενού αέρος ή αλλιώς vacuum bags είναι ιδανικές για τη μέγιστη διατήρηση των τροφίμων.

10.00 

Κωδικός: ΣΚ-0001
Διάσταση: 15cm πλάτος X 20cm ύψος
Τεμάχια: 100
Πάχος: 90 μικρά
Χρώμα: Διαφανές
Πρώτη Ύλη: LDPE+PA
Συσκευασία: Πλαστική συσκευασία
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια

11.50 

Κωδικός: ΣΚ-0002
Διάσταση: 16cm πλάτος X 25cm ύψος
Τεμάχια: 100
Πάχος: 90 μικρά
Χρώμα: Διαφανές
Πρώτη Ύλη: LDPE+PA
Συσκευασία: Πλαστική συσκευασία
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια

13.50 

Κωδικός: ΣΚ-0003
Διάσταση: 20cm πλάτος X 30cm ύψος
Τεμάχια: 100
Πάχος: 90 μικρά
Χρώμα: Διαφανές
Πρώτη Ύλη: LDPE+PA
Συσκευασία: Πλαστική συσκευασία
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια

17.00 

Κωδικός: ΣΚ-0004
Διάσταση: 26cm πλάτος X 35cm ύψος
Τεμάχια: 100
Πάχος: 90 μικρά
Χρώμα: Διαφανές
Πρώτη Ύλη: LDPE+PA
Συσκευασία: Πλαστική συσκευασία
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια

17.00 

Κωδικός: ΣΚ-0005
Διάσταση: 30cm πλάτος X 30cm ύψος
Τεμάχια: 100
Πάχος: 90 μικρά
Χρώμα: Διαφανές
Πρώτη Ύλη: LDPE+PA
Συσκευασία: Πλαστική συσκευασία
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια

21.50 

Κωδικός: ΣΚ-0006
Διάσταση: 30cm πλάτος X 40cm ύψος
Τεμάχια: 100
Πάχος: 90 μικρά
Χρώμα: Διαφανές
Πρώτη Ύλη: LDPE+PA
Συσκευασία: Πλαστική συσκευασία
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια

26.50 

Κωδικός: ΣΚ-0007
Διάσταση: 30cm πλάτος X 50cm ύψος
Τεμάχια: 100
Πάχος: 90 μικρά
Χρώμα: Διαφανές
Πρώτη Ύλη: LDPE+PA
Συσκευασία: Πλαστική συσκευασία
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια

39.50 

Κωδικός: ΣΚ-0008
Διάσταση: 40cm πλάτος X 60cm ύψος
Τεμάχια: 100
Πάχος: 90 μικρά
Χρώμα: Διαφανές
Πρώτη Ύλη: LDPE+PA
Συσκευασία: Πλαστική συσκευασία
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια

14.30 

Κωδικός: ΣΚ-0009
Διάσταση: 15cm πλάτος X 25cm ύψος
Τεμάχια: 100
Πάχος: 90 μικρά
Χρώμα: Διαφανές σαγρέ
Πρώτη Ύλη: LDPE+PA
Συσκευασία: Πλαστική συσκευασία
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια

22.50 

Κωδικός: ΣΚ-0010
Διάσταση: 20cm πλάτος X 30cm ύψος
Τεμάχια: 100
Πάχος: 90 μικρά
Χρώμα: Διαφανές σαγρέ
Πρώτη Ύλη: LDPE+PA
Συσκευασία: Πλαστική συσκευασία
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια

33.80 

Κωδικός: ΣΚ-0011
Διάσταση: 25cm πλάτος X 35cm ύψος
Τεμάχια: 100
Πάχος: 90 μικρά
Χρώμα: Διαφανές σαγρέ
Πρώτη Ύλη: LDPE+PA
Συσκευασία: Πλαστική συσκευασία
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια

44.50 

Κωδικός: ΣΚ-0012
Διάσταση: 30cm πλάτος X 40cm ύψος
Τεμάχια: 100
Πάχος: 90 μικρά
Χρώμα: Διαφανές σαγρέ
Πρώτη Ύλη: LDPE+PA
Συσκευασία: Πλαστική συσκευασία
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια