39.00 

Κωδικός: ΚΤ-0001
Διάσταση: 12cm πλάτος Χ 9,5cm μήκος Χ 4cm ύψος
Ποσότητα: 540 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ

40.85 

Κωδικός: ΚΤ-0002
Διάσταση: 12.5cm πλάτος Χ 10cm μήκος Χ 6cm ύψος
Ποσότητα: 450 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ

34.20 

Κωδικός: ΚΤ-0003
Διάσταση: 15cm πλάτος Χ 9.5cm μήκος Χ 6cm ύψος
Ποσότητα: 300 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ

59.85 

Κωδικός: ΚΤ-0045
Διάσταση: 13cm πλάτος Χ 10.5cm μήκος Χ 6.5cm ύψος
Ποσότητα: 450 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ

28.10 

Κωδικός: ΚΤ-0046
Διάσταση: 21cm πλάτος Χ 15cm μήκος Χ 4.8cm ύψος
Ποσότητα: 200 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ

42.95 

Κωδικός: ΚΤ-0047
Διάσταση: 21cm πλάτος Χ 15cm μήκος Χ 6.5cm ύψος
Ποσότητα: 200 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ

44.35 

Κωδικός: ΚΤ-0048
Διάσταση: 22cm πλάτος Χ 16cm μήκος Χ 9cm ύψος
Ποσότητα: 160 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ

62.35 

Κωδικός: ΚΤ-0049
Διάσταση: 18.5cm πλάτος Χ 9cm μήκος Χ 5.5cm ύψος
Ποσότητα: 675 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ

39.10 

Κωδικός: ΚΤ-0050
Διάσταση: 17cm πλάτος Χ 14cm μήκος Χ 6.5cm ύψος
Ποσότητα: 300 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ

Εξαντλημένο
47.80 

Κωδικός: ΚΤ-0051
Διάσταση: 18cm πλάτος Χ 14cm μήκος Χ 6.5cm ύψος
Ποσότητα: 300 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ

48.50 

Κωδικός: ΚΤ-0052
Διάσταση: 19cm πλάτος Χ 15cm μήκος Χ 6.5cm ύψος
Ποσότητα: 300 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ

62.30 

Κωδικός: ΚΤ-0053
Διάσταση: 21cm πλάτος Χ 17cm μήκος Χ 7cm ύψος
Ποσότητα: 300 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ