18.00 

Κωδικός: ΚΤ-0040
Διάσταση: 26.5cm πλάτος Χ 19.5cm μήκος Χ 5cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Εκτυπωμένο

18.00 

Κωδικός: ΚΤ-0041
Διάσταση: 26.5cm πλάτος Χ 19.5cm μήκος Χ 5cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Εκτυπωμένο

18.00 

Κωδικός: ΚΤ-0042
Διάσταση: 25cm πλάτος Χ 25cm μήκος Χ 4cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Εκτυπωμένο

18.00 

Κωδικός: ΚΤ-0043
Διάσταση: 14.5cm πλάτος Χ 13cm μήκος Χ 4cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Εκτυπωμένο

18.00 

Κωδικός: ΚΤ-0044
Διάσταση: 22cm πλάτος Χ 18cm μήκος Χ 5cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Εκτυπωμένο

Εξαντλημένο
18.00 

Κωδικός: ΚΤ-0063
Διάσταση: 13cm πλάτος Χ 9cm μήκος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Εκτυπωμένο

18.00 

Κωδικός: ΚΤ-0064
Διάσταση: 16cm πλάτος Χ 13cm μήκος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Εκτυπωμένο

18.00 

Κωδικός: ΚΤ-0065
Διάσταση: 19cm πλάτος Χ 16cm μήκος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Εκτυπωμένο

Εξαντλημένο
18.00 

Κωδικός: ΚΤ-0066
Διάσταση: 19cm πλάτος Χ 19cm μήκος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Εκτυπωμένο

18.00 

Κωδικός: ΚΤ-0067
Διάσταση: 22cm πλάτος Χ 22cm μήκος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Εκτυπωμένο

18.00 

Κωδικός: ΚΤ-0068
Διάσταση: 13cm πλάτος Χ 9cm μήκος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Εκτυπωμένο

18.00 

Κωδικός: ΚΤ-0069
Διάσταση: 16cm πλάτος Χ 13cm μήκος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Εκτυπωμένο

Εξαντλημένο
18.00 

Κωδικός: ΚΤ-0070
Διάσταση: 19cm πλάτος Χ 16cm μήκος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Εκτυπωμένο

18.00 

Κωδικός: ΚΤ-0071
Διάσταση: 19cm πλάτος Χ 19cm μήκος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Εκτυπωμένο

18.00 

Κωδικός: ΚΤ-0072
Διάσταση: 22cm πλάτος Χ 22cm μήκος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Εκτυπωμένο

18.00 

Κωδικός: ΚΤ-0073
Διάσταση: 25cm πλάτος Χ 25cm μήκος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Εκτυπωμένο

18.00 

Κωδικός: ΚΤ-0074
Διάσταση: 13cm πλάτος Χ 9cm μήκος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Εκτυπωμένο

18.00 

Κωδικός: ΚΤ-0075
Διάσταση: 16cm πλάτος Χ 13cm μήκος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Εκτυπωμένο

18.00 

Κωδικός: ΚΤ-0076
Διάσταση: 19cm πλάτος Χ 16cm μήκος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Εκτυπωμένο

18.00 

Κωδικός: ΚΤ-0077
Διάσταση: 19cm πλάτος Χ 19cm μήκος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Εκτυπωμένο

18.00 

Κωδικός: ΚΤ-0078
Διάσταση: 22cm πλάτος Χ 22cm μήκος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Εκτυπωμένο

18.00 

Κωδικός: ΚΤ-0079
Διάσταση: 25cm πλάτος Χ 25cm μήκος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Εκτυπωμένο

Εξαντλημένο
18.00 

Κωδικός: ΚΤ-0080
Διάσταση: 30cm πλάτος Χ 30cm μήκος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Εκτυπωμένο

Εξαντλημένο
18.00 

Κωδικός: ΚΤ-0081
Διάσταση: 23cm πλάτος Χ 12.5cm μήκος Χ  4.5cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Εκτυπωμένο

18.00 

Κωδικός: ΚΤ-0082
Διάσταση: 23cm πλάτος Χ 18.5cm μήκος Χ  4.5cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Εκτυπωμένο

22.80 

Κωδικός: ΚΤ-0083
Διάσταση: 31cm πλάτος Χ 15cm μήκος Χ  10cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Εκτυπωμένο

19.00 

Κωδικός: ΚΤ-0084
Διάσταση: 15cm πλάτος Χ 13cm μήκος Χ  4cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά (περίπου 300 τεμάχια)
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Εκτυπωμένο