39.00 

Κωδικός: ΚΤ-0001
Διάσταση: 12cm πλάτος Χ 9,5cm μήκος Χ 4cm ύψος
Ποσότητα: 540 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ

40.85 

Κωδικός: ΚΤ-0002
Διάσταση: 12.5cm πλάτος Χ 10cm μήκος Χ 6cm ύψος
Ποσότητα: 450 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ

34.20 

Κωδικός: ΚΤ-0003
Διάσταση: 15cm πλάτος Χ 9.5cm μήκος Χ 6cm ύψος
Ποσότητα: 300 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ

22.60 

Κωδικός: ΚΤ-0004
Διάσταση: 22cm πλάτος Χ 16cm μήκος Χ 5cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Καφέ

22.60 

Κωδικός: ΚΤ-0005
Διάσταση: 22.5cm πλάτος Χ 12cm μήκος Χ 4.5cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Καφέ

22.60 

Κωδικός: ΚΤ-0006
Διάσταση: 23cm πλάτος Χ 14cm μήκος Χ 4.5cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Καφέ

22.60 

Κωδικός: ΚΤ-0007
Διάσταση: 16cm πλάτος Χ 13cm μήκος Χ 8cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Καφέ

39.00 

Κωδικός: ΚΤ-0008
Διάσταση: 10cm πλάτος Χ 10cm μήκος Χ 5cm ύψος
Ποσότητα: 500 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ

22.60 

Κωδικός: ΚΤ-0009
Διάσταση: 25cm πλάτος Χ 17cm μήκος Χ 6cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Καφέ

22.60 

Κωδικός: ΚΤ-0010
Διάσταση: 23cm πλάτος Χ 13cm μήκος Χ 5.7cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Καφέ

22.60 

Κωδικός: ΚΤ-0011
Διάσταση: 19.5cm πλάτος Χ 14.5cm μήκος Χ 7.5cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Καφέ

22.60 

Κωδικός: ΚΤ-0012
Διάσταση: 29cm πλάτος Χ 17.5cm μήκος Χ 8cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Καφέ

22.60 

Κωδικός: ΚΤ-0013
Διάσταση: 24cm πλάτος Χ 14cm μήκος Χ 10.5cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Καφέ

24.00 

Κωδικός: ΚΤ-0014
Διάσταση: 17cm πλάτος Χ 10cm μήκος Χ 6cm ύψος
Ποσότητα: 300 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ

22.60 

Κωδικός: ΚΤ-0015
Διάσταση: 25cm πλάτος Χ 9cm μήκος Χ 6.5cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Καφέ

Call Now Button