39.00 

Κωδικός: ΚΤ-0001
Διάσταση: 12cm πλάτος Χ 9,5cm μήκος Χ 4cm ύψος
Ποσότητα: 540 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ

40.85 

Κωδικός: ΚΤ-0002
Διάσταση: 12.5cm πλάτος Χ 10cm μήκος Χ 6cm ύψος
Ποσότητα: 450 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ

34.20 

Κωδικός: ΚΤ-0003
Διάσταση: 15cm πλάτος Χ 9.5cm μήκος Χ 6cm ύψος
Ποσότητα: 300 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ

22.60 

Κωδικός: ΚΤ-0004
Διάσταση: 22cm πλάτος Χ 16cm μήκος Χ 5cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Καφέ

22.60 

Κωδικός: ΚΤ-0005
Διάσταση: 22.5cm πλάτος Χ 12cm μήκος Χ 4.5cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Καφέ

22.60 

Κωδικός: ΚΤ-0006
Διάσταση: 23cm πλάτος Χ 14cm μήκος Χ 4.5cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Καφέ

22.60 

Κωδικός: ΚΤ-0007
Διάσταση: 16cm πλάτος Χ 13cm μήκος Χ 8cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Καφέ

Εξαντλημένο
39.00 

Κωδικός: ΚΤ-0008
Διάσταση: 10cm πλάτος Χ 10cm μήκος Χ 5cm ύψος
Ποσότητα: 500 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ

22.60 

Κωδικός: ΚΤ-0009
Διάσταση: 25cm πλάτος Χ 17cm μήκος Χ 6cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Καφέ

22.60 

Κωδικός: ΚΤ-0010
Διάσταση: 23cm πλάτος Χ 13cm μήκος Χ 5.7cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Καφέ

22.60 

Κωδικός: ΚΤ-0011
Διάσταση: 19.5cm πλάτος Χ 14.5cm μήκος Χ 7.5cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Καφέ

22.60 

Κωδικός: ΚΤ-0012
Διάσταση: 29cm πλάτος Χ 17.5cm μήκος Χ 8cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Καφέ

22.60 

Κωδικός: ΚΤ-0013
Διάσταση: 24cm πλάτος Χ 14cm μήκος Χ 10.5cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Καφέ

24.00 

Κωδικός: ΚΤ-0014
Διάσταση: 17cm πλάτος Χ 10cm μήκος Χ 6cm ύψος
Ποσότητα: 300 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ

22.60 

Κωδικός: ΚΤ-0015
Διάσταση: 25cm πλάτος Χ 9cm μήκος Χ 6.5cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Καφέ

22.60 

Κωδικός: ΚΤ-0016
Διάσταση: 13cm πλάτος Χ 10cm μήκος Χ 5.5cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Καφέ

22.60 

Κωδικός: ΚΤ-0017
Διάσταση: 16cm πλάτος Χ 13.5cm μήκος Χ 6cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Καφέ

39.60 

Κωδικός: ΚΤ-0018
Διάσταση: 9.5cm πλάτος Χ 12cm ύψος
Ποσότητα: 1000 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ

22.60 

Κωδικός: ΚΤ-0019
Διάσταση: 26.5cm πλάτος Χ 19.5cm μήκος Χ 5cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Καφέ

22.60 

Κωδικός: ΚΤ-0020
Διάσταση: 25cm πλάτος Χ 25cm μήκος Χ 4cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Καφέ

56.75 

Κωδικός: ΚΤ-0021
Διάσταση: 6cm πλάτος Χ 8cm μήκος Χ 10cm ύψος
Ποσότητα: 500 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ

Εξαντλημένο
22.60 

Κωδικός: ΚΤ-0022
Διάσταση: 15cm πλάτος Χ 10cm μήκος Χ 9cm ύψος
Ποσότητα: 150 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ

22.60 

Κωδικός: ΚΤ-0023
Διάσταση: 16cm πλάτος Χ 13cm μήκος Χ 8cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Έγχρωμο

22.60 

Κωδικός: ΚΤ-0024
Διάσταση: 23cm πλάτος Χ 13cm μήκος Χ 5.7cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Καφέ

24.15 

Κωδικός: ΚΤ-0025
Διάσταση: 23cm πλάτος Χ 13cm μήκος Χ 6cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Καφέ

8.30 

Κωδικός: ΚΤ-0026
Διάσταση: 21cm πλάτος Χ 14cm μήκος Χ 5.5cm ύψος
Ποσότητα: 50 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ

22.60 

Κωδικός: ΚΤ-0027
Διάσταση: 35cm πλάτος Χ 17.5cm μήκος Χ 6cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Εκτυπωμένο

22.60 

Κωδικός: ΚΤ-0028
Διάσταση: 24cm πλάτος Χ 13cm μήκος Χ 5.5cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Εκτυπωμένο

22.60 

Κωδικός: ΚΤ-0029
Διάσταση: 29cm πλάτος Χ 17.5cm μήκος Χ 8cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Εκτυπωμένο

22.60 

Κωδικός: ΚΤ-0030
Διάσταση: 19.5cm πλάτος Χ 14.5cm μήκος Χ 7.5cm ύψος
Ποσότητα: 10 κιλά
Μονάδα μέτρησης: Κιλά
Χρώμα: Εκτυπωμένο