14.75 

Κωδικός: ΚΤ-0085
Διάσταση: 20cm πλάτος Χ 20cm μήκος Χ 4cm ύψος
Ποσότητα: 100 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Εκτυπωμένο

16.15 

Κωδικός: ΚΤ-0086
Διάσταση: 22cm πλάτος Χ 22cm μήκος Χ 4cm ύψος
Ποσότητα: 100 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Εκτυπωμένο

20.60 

Κωδικός: ΚΤ-0087
Διάσταση: 26cm πλάτος Χ 26cm μήκος Χ 4cm ύψος
Ποσότητα: 100 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Εκτυπωμένο

25.60 

Κωδικός: ΚΤ-0088
Διάσταση: 28cm πλάτος Χ 28cm μήκος Χ 4cm ύψος
Ποσότητα: 100 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Εκτυπωμένο

28.05 

Κωδικός: ΚΤ-0089
Διάσταση: 30cm πλάτος Χ 30cm μήκος Χ 4cm ύψος
Ποσότητα: 100 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Εκτυπωμένο

32.80 

Κωδικός: ΚΤ-0090
Διάσταση: 33cm πλάτος Χ 33cm μήκος Χ 4cm ύψος
Ποσότητα: 100 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Εκτυπωμένο

37.45 

Κωδικός: ΚΤ-0091
Διάσταση: 36cm πλάτος Χ 36cm μήκος Χ 4cm ύψος
Ποσότητα: 100 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Εκτυπωμένο

20.15 

Κωδικός: ΚΤ-0092
Διάσταση: 40cm πλάτος Χ 40cm μήκος Χ 4cm ύψος
Ποσότητα: 50 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Εκτυπωμένο

13.90 

Κωδικός: ΚΤ-0093
Διάσταση: 20cm πλάτος Χ 20cm μήκος Χ 4cm ύψος
Ποσότητα: 100 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Εκτυπωμένο

15.50 

Κωδικός: ΚΤ-0094
Διάσταση: 22cm πλάτος Χ 22cm μήκος Χ 4cm ύψος
Ποσότητα: 100 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Εκτυπωμένο

20.20 

Κωδικός: ΚΤ-0095
Διάσταση: 26cm πλάτος Χ 26cm μήκος Χ 4cm ύψος
Ποσότητα: 100 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Εκτυπωμένο

24.50 

Κωδικός: ΚΤ-0096
Διάσταση: 28cm πλάτος Χ 28cm μήκος Χ 4cm ύψος
Ποσότητα: 100 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Εκτυπωμένο

27.50 

Κωδικός: ΚΤ-0097
Διάσταση: 30cm πλάτος Χ 30cm μήκος Χ 4cm ύψος
Ποσότητα: 100 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Εκτυπωμένο

30.85 

Κωδικός: ΚΤ-0098
Διάσταση: 33cm πλάτος Χ 33cm μήκος Χ 4cm ύψος
Ποσότητα: 100 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Εκτυπωμένο

33.60 

Κωδικός: ΚΤ-0099
Διάσταση: 36cm πλάτος Χ 36cm μήκος Χ 4cm ύψος
Ποσότητα: 100 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Εκτυπωμένο

Call Now Button