Οι χάρτινες οικολογικές τσάντες κραφτ είναι κατάλληλες για εμπορικά καταστήματα, για συσκευασία δώρου, καταστήματα εστίασης και διανομής τροφίμων.

30.50 

Κωδικός: ΧΤ-0001
Διάσταση: 22cm πλάτος Χ 10cm πιέτα Χ 27cm ύψος
Ποσότητα: 250 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ (κραφτ)

37.00 

Κωδικός: ΧΤ-0002
Διάσταση: 26cm πλάτος Χ 14cm πιέτα Χ 30cm ύψος
Ποσότητα: 250 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ (κραφτ)

38.60 

Κωδικός: ΧΤ-0003
Διάσταση: 26cm πλάτος Χ 17cm πιέτα Χ 27cm ύψος
Ποσότητα: 250 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ (κραφτ)

39.00 

Κωδικός: ΧΤ-0004
Διάσταση: 28cm πλάτος Χ 17cm πιέτα Χ 29cm ύψος
Ποσότητα: 250 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ (κραφτ)

42.40 

Κωδικός: ΧΤ-0005
Διάσταση: 32cm πλάτος Χ 17cm πιέτα Χ 32cm ύψος
Ποσότητα: 250 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ (κραφτ)

44.00 

Κωδικός: ΧΤ-0006
Διάσταση: 33cm πλάτος Χ 20cm πιέτα Χ 33cm ύψος
Ποσότητα: 250 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ (κραφτ)

42.50 

Κωδικός: ΧΤ-0007
Διάσταση: 18cm πλάτος Χ 8cm πιέτα Χ 23cm ύψος
Ποσότητα: 300 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ (κραφτ)

38.00 

Κωδικός: ΧΤ-0008
Διάσταση: 25cm πλάτος Χ 12cm πιέτα Χ 31cm ύψος
Ποσότητα: 200 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ (κραφτ)

35.00 

Κωδικός: ΧΤ-0009
Διάσταση: 25cm πλάτος Χ 12cm πιέτα Χ 37cm ύψος
Ποσότητα: 175 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ (κραφτ)

36.00 

Κωδικός: ΧΤ-0010
Διάσταση: 32cm πλάτος Χ 12cm πιέτα Χ 41cm ύψος
Ποσότητα: 150 τεμάχια
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια
Χρώμα: Καφέ (κραφτ)